BOVAG Werkgeverszaken

BOVAG is naast een brancheorganisatie die ruim 9.000 ondernemers binnen de mobiliteitsbranche vertegenwoordigt, ook een werkgeversorganisatie binnen deze branche. De afdeling BOVAG Werkgeverszaken behartigt namens de leden de belangen op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid, personeelsbeleid en onderwijsbeleid in de mobiliteitsbranche. In de totale sector werken bijna 100.000 werknemers. Het doel is om een aantrekkelijke sector te zijn voor vakbekwaam personeel om in te komen en te blijven werken tegen aanvaardbare kosten. Onderwerpen als arbeidsvoorwaardenbeleid, pensioenen, arbeidsomstandigheden en onderwijs staan centraal voor de afdeling Werkgeverszaken.

BOVAG sluit sinds begin 2010 twee zelfstandige cao's af met vakbonden: de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en de cao Tankstations en Wasbedrijven.
 

Cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

BOVAG sluit als werkgeversvereniging namens haar leden de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao MvT) af. Deze cao bevat een aantal minimale afspraken die voor iedereen van toepassing zijn. De huidige cao loopt van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2020. BOVAG onderhandelt in dit proces met vakbonden: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. U kunt de cao-tekst hier nalezen.
 

Cao Tankstations en Wasbedrijven

BOVAG sluit als werkgeversvereniging namens haar leden de cao voor Tankstations en Wasbedrijven (cao TW) af. Deze cao bevat een aantal minimale afspraken die voor alle werknemers werkzaam bij tankstations en wasbedrijven van toepassing zijn. De cao is ook algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat alle tankstations en wasbedrijven (ook niet BOVAG-leden) zich minimaal moeten houden aan de bepalingen die in de cao staan. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2019. BOVAG werkt in de cao-onderhandelingen nauw samen met werkgeversorganisatie BETA. Er wordt onderhandeld in dit proces met vakbonden: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, LBV en De Unie. U kunt de cao-tekst hier nalezen.