BOVAG en RAI Vereniging winnen Hoger Beroep tegen fijnstoftaks

BOVAG en RAI Vereniging zijn dinsdag 14 oktober door het Gerechtshof in Den Haag in het gelijk gesteld in hun hoger beroep tegen de Staat met betrekking tot de invoering van de zogenaamde fijnstofdifferentiatie in de BPM.

In het eerdere vonnis in kort geding van de Rechtbank Den Haag van 31 maart jl. werd de Staat in het gelijk gesteld. Hierop tekenden Bovag en RAI Vereniging spoedappél aan. De invoering met ingang van 1 april 2008 van een wijziging in de BPM waardoor dieselauto’s die niet voorzien waren van een gesloten (af fabriek) roetfilter in Nederland feitelijk onverkoopbaar werden, kon daardoor plaatsvinden.
Deze maatregel kwam erop neer dat een dieselauto met een deeltjesuitstoot van 0 mg/km een korting kreeg van € 900 op de verschuldigde BPM en dat voor elke mg/km meer de BPM met € 200 toeneemt. Bij een uitstoot van 5 mg/km (de grenswaarde voor de fijnstofemissie van de toekomstige Euro-5 norm) werd er dus € 100 meer geheven op de anders verschuldigde BPM en bij een uitstoot van 25 mg/km (de huidige Euro-4 norm) maar liefst € 4100.

BOVAG en RAI Vereniging zijn tevreden met de uitspraak. “Vanzelfsprekend is dit een zeer belangrijke beslissing van het Gerechtshof”, aldus Peter Janssen, directeur RAI Vereniging. “Hiermee wordt aangetoond dat afwijken van Europese regels door de Nederlandse overheid met betrekking tot de technische eisen die worden gesteld aan de typegoedkeuring van motorvoertuigen niet mag. Ik hecht er echter wel aan te zeggen dat wij op vrijwillige basis door zullen gaan met het versneld uit laten rusten van alle in Nederland nieuw verkochte dieselauto’s met roetfilters.”
Koos Burgman, algemeen directeur BOVAG vult aan “Het Gerechtshof geeft in zijn uitspraak aan dat de fijnstof maatregel zoals die is ingegaan op 1 april jl. in strijd is met Europees recht. Wettelijke verplichtingen in afwijking van Europese regelgeving kunnen dus niet meer. Daarnaast erkent de uitspraak dat enkele van onze leden ernstig door de maatregel zijn getroffen en dat de verkoop van dieselauto’s zonder roetfilter feitelijk onmogelijk werd gemaakt.”

De Staatssecretaris zal gedwongen worden de maatregel binnen vier weken in te trekken. BOVAG en RAI Vereniging zullen met het Ministerie van Financiën in contact treden over de nu ontstane situatie en hoe de gevolgen van de uitspraak verder zullen worden uitgevoerd.

terug