Bertho Eckhardt herbenoemd als algemeen voorzitter BOVAG

Bertho Eckhardt is unaniem herbenoemd als algemeen voorzitter van BOVAG. Nadat het verenigingsbestuur hem onlangs had voorgedragen, benoemde de ledenraad, het hoogste orgaan van BOVAG, hem vorige week unaniem voor zijn derde termijn. Zijn derde en laatste termijn gaat in op 1 januari 2020 en bedraagt conform de statuten nog maximaal twee jaar.

Bertho Eckhardt (60) trad op 1 januari 2013 aan als algemeen voorzitter van BOVAG. Hij  heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het richten van BOVAG op het primaire proces van leden. Daarvoor is fors geïnvesteerd in het merk BOVAG, dat nog steeds ongekend sterk is. En zijn programma’s voor leden ontwikkeld om hen te ondersteunen in digitale marketing en toekomstbestendig ondernemerschap. De banden met Bovemij zijn aangehaald en de samenwerking geïntensiveerd. Uit die samenwerking is ViaBOVAG.nl gekomen, het online occasionplatform voor en door BOVAG-leden.

Als algemeen voorzitter richt hij zich de komende jaren op drie speerpunten. Eckhardt: “Ten eerste wil ik me inzetten voor goede samenwerking in de mobiliteitsbranche met álle partijen. Want ik weet zeker dat alleen een integrale aanpak van de uitdagingen op mobiliteitsgebied ons verder brengt. En die uitdagingen zijn fors. We hebben de stevige klimaatdoelstellingen, de toenemende congestie, de luchtkwaliteit in steden, de brandstoftransitie, maar zeker ook de betaalbaarheid van mobiliteit en de veranderende wensen en behoeftes van consumenten.”

“Daarnaast wil ik samen met BOVAG-leden aan de slag om de arbeidsvoorwaarden in de sector te moderniseren. Het is belangrijk dat die met de tijd meegaan en passen bij de veranderende tijdgeest, waarbij het belang van werkgevers en werknemers gedeeld is. We moeten zorgen dat onze branche aantrekkelijk blijft om in te werken.”

“Ten derde wil ik de vereniging BOVAG – samen met de BOVAG-bestuursorganisatie en de werkorganisatie – klaarstomen voor de toekomst. De mobiliteitsretail verandert in rap tempo en daar hoort een slagvaardige en ondernemende branchevereniging bij. Daar gaan we in Bunnik werk van maken, komende tijd.”

> Download hier een foto van Bertho Eckhardt

Deze pagina delen