Hof Arnhem: PMT gaat over verdeling pensioenpremie, maar niet over VPL-premie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag bepaald dat Pensioenfonds Metaal & techniek (PMT) gerechtigd is besluiten te nemen over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer, behalve als het gaat om de verdeling van de zogenoemde VPL-premie. Argumentatie van het Hof is dat PMT dit laatste tot op heden niet expliciet in zijn reglementen heeft geregeld, en dat de VPL-regeling een specifiek karakter heeft. De werkgevers die onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT) vallen, hebben daarmee terecht over 2014 en 2015 de door BOVAG geadviseerde, oorspronkelijke premieverdeling gehanteerd*. BOVAG gaat de complexe uitspraak nu eerst nader bestuderen. Daarna volgt een definitief oordeel en bijbehorend advies aan de BOVAG-leden.

Met de uitspraak van het Hof is in elk geval duidelijk dat werkgevers in de sector MvT terecht de premieverdeling over 2014 en 2015* hebben gehanteerd zoals die ooit door vakbonden en BOVAG is afgesproken. Dat scheelt al gauw tussen de 1,6 en 1,8 % van de loonsom ten opzichte van de situatie dat de werkgevers de nieuwe (VPL-)premieverdeling hadden moeten gaan hanteren, opgeteld zo’n 40 miljoen euro per jaar.

Het arrest van het Hof geeft geen oordeel over de te hanteren VPL-premie vanaf 2016. Daarom gaat BOVAG het arrest nader bestuderen. BOVAG zal zich ook beraden op de positie die het gerechtshof haar toedicht als het gaat om van de verdeling van de pensioenpremie. Na het bestuderen van de uitspraak zal BOVAG haar leden uitgebreid en volledig adviseren over hoe nu verder te handelen.
 
* Mogelijk is er voor 2015 een hele kleine afwijking tussen de juiste en de voorgeschreven premie basisregeling. Dat zal bij nadere bestudering van het vonnis moeten blijken.

 

Deze pagina delen