Schaalvergroting en kostenbeheersing zorgen voor hoger rendement bij autodealers

In het eerste halfjaar van 2016 hebben de Nederlandse autodealers een gemiddeld rendement weten te realiseren van 1,27 procent, tegen 0,7 procent in dezelfde periode vorig jaar. Vooral aan de kostenkant werpt schaalvergroting zijn vruchten af, zo blijkt uit de geheel vernieuwde BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers.

De Branche Barometer is dit jaar vernieuwd, waardoor de leden van BOVAG Autodealers nog sneller en beter inzicht krijgen in en kunnen vergelijken met de gemiddelde resultaten van collega-ondernemingen binnen en buiten hun eigen merknetwerk. Over de eerste helft van 2016 zijn voornamelijk de algemene kosten fors gedaald, met bijna een procentpunt ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar, tot 4,9 procent van de totale omzet. Ook uit de daling van huisvestingskosten van 2,2 naar 1,9 procent blijkt dat schaalvergroting onder de Nederlandse dealers een positief effect heeft op het rendement. Die ontwikkeling is tevens terug te zien in het gestegen aantal verkochte nieuwe auto’s per vestiging, terwijl de markt in z’n geheel dit jaar juist daalt.
 

Marges onder druk

Hoewel het aantal nieuwe auto’s per vestiging is gestegen, vertaalt zich dat nog niet in een verbetering van het resultaat op de afdeling verkoop, aangezien marges nog immer onder druk staan. De brutowinst per fulltime-verkoper pakte in de eerste helft dit jaar dan ook ruim 6 procent lager uit dan een jaar eerder. In de gemiddelde dealerwerkplaats staan eveneens marge en resultaat onder druk, met onder andere een aantal gefactureerde uren per fulltime-monteur dat over het eerste halfjaar marginaal onder het aantal van de eerste helft in 2015 lag (702 versus 706). De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de totale kosten van het dealerbedrijf dekt, is daarentegen gestegen van 73,1 naar 83,9 procent.
 

Weg omhoog

De BOVAG Branche Barometer verbetert zich van ‘regenachtig’ richting ‘verandering’. Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, licht toe: “Het lijkt erop dat de schaalvergroting in onze branche resulteert in verbetering van het netto bedrijfsresultaat en daar was het uiteindelijk allemaal om te doen.  Het dealerbedrijf lijkt de weg omhoog weer gevonden te hebben. Maar dit betekent zeker niet wij achter over kunnen gaan leunen, want de druk op marge in verkopen en de werkplaats blijft toenemen. We moeten er bovendien rekening mee houden dat in de tweede helft van dit jaar de loonkosten stijgen.”
 

Over de BOVAG Branche Barometer

De BOVAG Branche Barometer is door BOVAG Autodealers met grote zorg vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE. Leden van BOVAG Autodealers krijgen vier keer per jaar toegang tot de uitgebreide kwartaalrapportage.
 

Deze pagina delen