Frostcontrol

Frostcontrol is een ventiel dat beneden 3°C de boiler opent, zodat het water weg kan lopen.