Gasklepsensor

De gasklepsensor geeft aan het motormanagement voortdurend informatie over de gasklepstand.

Aan de hand van deze en andere data zorgt het motormanagement voor een optimaal afgeregeld ontstekingstijdstip. Dat is immers mede-afhankelijk van het motortoerental en de gasklepstand.

Bij een defecte gasklepsensor krijgt het motormanagement geen of verkeerde informatie over de stand van de gasklep. Daardoor gaat de motor slecht lopen of slaat af. Een defecte sensor moet worden vervangen.