Geluiddemper

Zonder minstens één geluiddemper (demper, knalpot) in het uitlaatsysteem zou er een 'open' verbinding bestaan tussen de verbrandingsruimte en de buitenlucht.

Dat is in verband met het verbrandingslawaai natuurlijk onacceptabel. Daarom heeft een uitlaatsysteem één of meer uitlaatdempers. Deze moeten de geluiden van het arbeidsproces in de motor dempen. Alles wat de gang van de uitlaatgassen naar buiten toe hindert, heeft een geluiddempende werking. Dat geldt dus ook - zij het onbedoeld - voor de katalysator.

Als het uitlaatgeluid van uw auto ineens toeneemt, is er waarschijnlijk een gat in een demper ontstaan. Zo'n gat veroorzaakt niet alleen geluidsoverlast maar is ook gevaarlijk. Zo kunnen namelijk uitlaatgassen de interieurruimte binnendringen. Dat is slecht voor de gezondheid van de inzittenden, maar heeft ook een bedwelmend effect - met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook is het mogelijk dat het binnenwerk van een katalysator losraakt en gaat rammelen in de behuizing. Dit kan voor een slecht lopende motor zorgen en het is extra belastend voor het milieu.