GPS

GPS is de afkorting van: global-positioning system (Engelstalig). Satellietnavigatiesystemen vertrouwen op GPS.
Met dat systeem kan de positie van een in een auto gemonteerde zender overal in de wereld worden vastgesteld. GPS bestaat uit een netwerk van om de aarde cirkelende satellieten. Deze geven voortdurend aan waar ze zich bevinden. De GPS-ontvanger ontvangt de data van drie satellieten. Aan de hand daarvan kan de GPS in die auto vrijwel op de meter nauwkeurig vaststellen waar die auto zich op dat moment bevindt.