Kilometerkosten

De kilometerkosten van een auto zijn de kosten die moeten worden betaald om één kilometer met die auto te kunnen rijden, bij een gegeven totaal aantal kilometers per jaar.

Deze vormen de theoretische all-in-prijs, inclusief afschrijving, verzekering en wegenbelasting. De kilometerprijs, vermenigvuldigd met het gegeven aantal kilometers per jaar, geeft de totale kosten van een auto per jaar

Het aantal kilometers per jaar is nooit een echte constante factor, omdat zo goed als nooit dat precieze aantal gehaald wordt. Beter is het om kosten te splitsen in een variabel en een vast deel per jaar en die bij elkaar op te tellen. De som daarvan gedeeld door het werkelijk gereden aantal kilometers per jaar is de werkelijke kilometerprijs voor dat jaar.
De vaste kosten bestaan uit de motorrijtuigenbelasting, de verzekeringpremie, de afschrijving en dergelijke. Dit zijn dus de kosten als gevolg van het bezit van de auto.
De variabele kosten zijn de brandstofkosten en de onderhoudskosten. Dit zijn dus kosten als gevolg van het gebruik van de auto.