Kleptuimelaar

Als een klep niet rechtstreeks (met alleen een klepstoter tussen de nok van de nokkenas en de klep) door de nokkenas wordt bediend, gebeurt dit via een kleptuimelaar.
Een kleptuimelaar is te vergelijken met een wip, die in het midden scharnierend in de cilinderkop is bevestigd. Hij keert een omhooggaande beweging om in een omlaaggaande beweging (en omgekeerd). De klep gaat dus open, als de nok van de nokkenas omhoog wijst.
1] De lagers tussen de tuimelaars en de tuimelaaras kunnen bij vervuiling stuk gaan, waardoor de kleptiming ernstig kan worden verstoord.
2] Als de kleptuimelaars zijn versleten, heeft dat ook een versnelde slijtage van de klepgeleiders tot gevolg.