Knaldemper

Een knaldemper dempt de geluiden van het arbeidsproces in de motor.

Zonder minimaal één knaldemper (geluiddemper, knalpot) in het uitlaatsysteem zou er een 'open' verbinding bestaan tussen de verbrandingsruimte en de buitenlucht. Dat is in verband met het verbrandingslawaai natuurlijk onacceptabel. Alles wat de gang van de uitlaatgassen naar buiten toe hindert, heeft een geluid-dempende werking. Dat geldt ook - zij het onbedoeld - voor de katalysator.

Uitlaatdempers raken vroeg of laat lek door condens uit de uitlaatgassen. Dan gaat de auto meer geluid produceren. Een niet gasdichte uitlaat is een reden tot afkeuring bij de APK.