Koppel

Definitie
Het koppel (of draaimoment) van een motor is een norm voor de trekkracht.
 
Uitleg
Koppel = kracht (waarmee de verbrandingdruk de zuiger naar beneden drukt) x arm (de straal van de krukas). De grootte van het koppel  hangt dus af van de kracht, waarmee de krukas wordt rondgedraaid. Hoe meer koppel (trekkracht) een motor heeft, des te minder hoef je te schakelen. De eenheid is newton-meter (Nm).