Kruiskoppeling

Een kruiskoppeling bestaat uit de gaffelvormige uiteinden van twee draaibare assen met daar tussenin een gelagerd kruisstuk.
Deze zijn door een gemeenschappelijk kruisstuk met elkaar verbonden. Zo kan de aandrijfkracht onder een geringe hoek van de ene naar de andere as worden overgebracht. Kruiskoppelingen komen voor in
- stuurinrichtingen,
- cardanassen en
- aandrijfassen.
Als een kruiskoppeling speling vertoont, dan kan het kruisstuk breken. Dan moet de kruiskoppeling worden vervangen. Doorrijden met speling is onverstandig. Het defect wordt dan alleen maar erger met toenemende kans op zware schade.