Krukaskeerring

Een keerring is een afdichting tussen een bewegend deel en een stilstaand deel van de motor. Een krukaskeerring zorgt ervoor dat er geen olie kan weglekken tussen de ronddraaiende krukas en het motorblok.
De krukas steekt aan de voorkant en aan de achterkant uit het motorblok. Er is dus een
- voorste krukaskeerring en
- een achterste krukaskeerring.
De vervanging van de voorste krukaskeerring is relatief gemakkelijk. Voor de vervanging van de achterste krukaskeerring moet eerste de versnellingsbak worden losgemaakt van de motor.
Er zijn twee krukaskeerringen, één per uiteinde. De voorste krukaskeerring bevindt zich aan de distributiezijde. Als deze lekt, kunt u dat meestal zien aan olievlekken onder de auto. De achterste krukaskeerring bevindt zich aan de koppelingszijde. Als deze lekt, kan er olie op de koppelingsplaat terecht komen. Daardoor kan de koppeling gaan slippen of 'happend' aangrijpen. De vervanging van de achterste keerring duurt verreweg het langst. Op den duur kan er in een olielekkende motor te weinig smeerolie overblijven. Bovendien is het milieutechnisch onverantwoord om met een olielekkage door te blijven rijden.