Temperatuursensor

Een temperatuursensor meet temperaturen van bijvoorbeeld

  • de cilinderkop,
  • de koelvloeistof,
  • de buitenlucht en
  • de zonnewarmte (ten behoeve van de airconditioning).


De door een sensor aan het motormanagement doorgegeven meetgegevens stellen die computer in staat om langs elektronische weg de juiste opdrachten aan de 'uitvoerende' componenten te geven.