Troebelpunt

Wat is dit?
Het troebelpunt van dieselbrandstof is de temperatuur waarop zich de eerste paraffinekristallen vormen.

Wat doet het?
Bij verdere kristalvorming raakt het brandstoffilter verstopt. Daardoor slaat de motor vanzelfsprekend af. Hij kan dan niet meer worden gestart, voordat het brandstoftoevoersysteem is gereinigd. Om dit te voorkomen is de dieselbrandstof aan bepaalde eisen gebonden.
In de winter worden aan de dieselbrandstof additives toegevoegd om de vloeibaarheid bij lage temperaturen te waarborgen.