Gepubliceerd op 17-10-2014

Bijna 1 op de 10 nieuwe snorfietsen is elektrisch aangedreven

Uit de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC blijkt dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar 3.521 elektrische snorfietsen werden verkocht; 9 procent van het totaal. In heel 2013 betrof het 2.669 elektrisch aangedreven exemplaren, nog geen 6 procent van de totale verkoop.

Tot en met september werden in Nederland 39.218 nieuwe snorfietsen geregistreerd en dat is ruim 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale aantal snorfietsen bedroeg op 1 oktober jl. 630.790 en overstijgt daarmee inmiddels ruimschoots het aantal bromfietsen in Nederland (516.008). De snorfiets is ondanks alle recente discussie onverminderd populair, met als voornaamste argument voor kopers dat men zich -met de maximale constructiesnelheid van 25 km/u- veilig voelt op het fietspad. Verplaatsing naar de rijbaan, zoals de gemeente Amsterdam nastreeft, is voor vele goedwillende snorfietsers dan ook een brug te ver. Bovendien smoort zo’n maatregel de ontwikkeling van de schone en stille elektrische snorfiets in de kiem. Zonder noemenswaardige landelijke, maar wel met enkele gemeentelijke en provinciale subsidieregelingen heeft dit voertuig inmiddels een substantieel marktaandeel verworven. Met 9 procent ligt dat bijvoorbeeld vele malen hoger dan bij de verkoop van elektrische auto’s. Aanpassing van de verkeersregels voor snorfietsen zou betekenen dat het kind met badwater wordt weggegooid.

Bromfietsen
De verkoop van nieuwe bromfietsen tot en met het derde kwartaal groeide met 9,2 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2013. Met 12.430 exemplaren blijft het verkoopaantal echter ver achter bij de snorfietsvariant, evenals de populariteit van elektrische aandrijving. Slechts 350 nieuwe bromfietsen waren elektrisch aangedreven en dat heeft een logische reden: de maximale constructiesnelheid van 45 km/u trekt een grotere wissel op de accucapaciteit dan bij de langzamere snorfiets. Ook om die reden is het dus zaak om de technische ontwikkelingen op snorfietsgebied te blijven stimuleren en niet figuurlijk de stekker eruit te trekken.

Deze pagina delen