Gepubliceerd op 22-8-2014

Lokale partijgenoten verwerpen Haags accijnsbeleid

Zestig procent van de Nederlandse wethouders, gemeenteraadsleden en burgemeesters wil af van de accijnsverhoging op diesel en lpg. Niet alleen de actieve achterban van Haagse oppositiepartijen, maar ook een ruime meerderheid van VVD, SGP, CU en D66 is vóór het terugdraaien van de accijnzen. In de Tweede Kamer steunen deze partijen juist het accijnsbeleid van kabinet.

De lokale politici vallen het accijnsstandpunt van hun landelijke collega’s af, zo blijkt uit een onderzoek van enquêtebureau Overheid in Nederland in samenwerking met BOVAG, onder 1.710 raadsleden, burgemeesters en wethouders. ‘Opvallend is dat de lokale politici van regeringspartij VVD in meerderheid (55 procent) willen dat de accijnsverhoging ongedaan wordt gemaakt. Ook de achterban van de zogenaamde gedogers D66, SGP en CU blijken het niet eens met de beslissingen van hun partijgenoten in de Tweede Kamer’, zegt BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens. Stads- en dorpsbestuurders van CDA (80 procent), ChristenUnie (56 procent), SGP (64 procent), D66 (52 procent) en SP (73 procent) willen de accijnsverhoging teruggedraaid zien.

Willekeur
Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD, Financiën) liet onlangs weten dat hij er niet over peinst de verhoging die sinds 1 januari van dit jaar geldt, terug te draaien. Voor pomphouders aan de Belgische grenst doemt overigens een mogelijk lichtpuntje op: de formateurs van een nieuwe regeringscombinatie in België overwegen de dieselaccijns met ongeveer 20 cent te gaan verhogen. Dat zou het prijsverschil met Nederland in een klap dichten. ‘Wij rekenen ons niet rijk’, reageert Huyskens. ‘Het is nog maar de vraag of het gaat gebeuren en in welke mate. Bovendien blijft de situatie in Duitsland ongewijzigd. Het zou de wereld op z’n kop zijn als wordt verwacht dat wij de slingers ophangen wanneer de brandstoffen elders nòg duurder worden. Ja, het biedt enige verlichting langs de grens in het zuiden, maar totdat zo’n besluit daadwerkelijk is doorgevoerd blijft de sector in de penarie zitten. Dit geeft nog maar eens de willekeur van politici aan. Wat wij nodig hebben is accijnsharmonisatie, zodat er weer een eerlijk speelveld komt voor tankstationondernemers langs zowel de Belgische als de Duitse grens.’

Deze pagina delen