Gepubliceerd op 24-6-2014

Ook volgens CBS fors minder diesel verkocht in april

Uit de meest recente cijfers die zijn gepubliceerd op de website van het CBS blijkt dat in april 565 miljoen liter diesel is getankt in Nederland; 8 procent minder dan in april 2013 (614 miljoen liter). Voor de schatkist betekent dit bijna 400.000 euro minder accijnsopbrengst uit diesel, terwijl de accijnsverhogingen van 1 januari jl. elke maand juist miljoenen méér in het laatje hadden moeten brengen.

Over de maand maart rapporteerde het CBS ook al een daling van 7,7 procent qua afzet van liters diesel en in februari, na een tussentijdse correctie van de cijfers, werd een afname van 3,1 procent gemeld. Daar waar staatssecretaris Wiebes onlangs over het eerste kwartaal van 2014 een meeropbrengst van 51 miljoen euro meldde voor accijnzen op diesel èn LPG (waarvan tweederde in de maand januari), blijken de extra inkomsten in rap tempo af te brokkelen. In maart werd er nog een schamele 464.000 euro extra opgehaald met dieselaccijns, maar over april kan op basis van de CBS-cijfers een daling van 397.000 euro worden geconcludeerd. En dat is zelfs nog inclusief de opbrengst uit de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Donderdag debat
Nu ook uit de cijfers van de overheid zelf blijkt dat de accijnsverhogingen juist averechts uitpakken en vooral vele ondernemers in de grensstreek hier zwaar door getroffen raken, is volgens BOVAG nu de Tweede Kamer aan zet. De staatssecretaris meldde eerder geen actie te ondernemen, maar aanstaande donderdagochtend kunnen de Kamerleden tijdens het plenaire accijnsdebat om maatregelen vragen. Vanuit de grensregio’s zullen vele pomphouders donderdagochtend afreizen naar Den Haag om hun penibele situatie nogmaals kenbaar te maken. Voor de volledigheid: de afzet van LPG daalde in april met 12,5 procent, in maart met 20,9 procent en in februari met 15,8 procent ten opzichte van dezelfde maanden in 2013. Het totale volume van dieselafzet is circa 15 tot 20 keer groter dan LPG.

Deze pagina delen