Gepubliceerd op 13-6-2014

Vorig jaar fors minder auto-onderhoud uitgevoerd

Uit onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging blijkt dat de Nederlandse automobilist in 2013 gemiddeld 526 euro besteedde aan het onderhoud van zijn of haar auto. In 2012 bedroeg het gemiddeld besteed bedrag 544 euro. Daarnaast is geconstateerd dat het aantal automobilisten dat ├╝berhaupt onderhoud liet uitvoeren in 2013 met ruim 600.000 is afgenomen ten opzichte van 2012.

GfK ondervroeg voor de BOVAG-RAI After Sales Monitor een selectie van haar panelleden met een totaal aantal van 5.055 personenauto’s, die 10.785 onderhoudsmomenten voor hun rekening namen gedurende het jaar 2013. Per onderzochte auto komt dat neer op 2,1 onderhoudsmomenten per jaar, marginaal meer dan in 2012. Bij zowel merkdealers als merkonafhankelijke BOVAG-autobedrijven nam het gemiddeld besteed onderhoudsbedrag per auto licht af, met 2 tot 3 procent ten opzichte van 2012. Bij fastfitters werd 8 procent minder besteed. In totaal daalde de gemiddelde besteding aan onderhoud per auto met ruim 3 procent, tot 526 euro per jaar inclusief de BTW.

Beurten overslaan
Op basis van wegingsfactoren constateert GfK dat in 2012 ruim 7 miljoen personenauto’s de werkplaatsen bezochten (exclusief auto’s in eigendom van de overheid, huurauto’s, auto’s in bedrijfsvoorraden, auto’s geleverd in het betreffende jaar en diverse exclusieve modellen), terwijl dat er in 2013 nog maar 6,4 miljoen waren. De afname van ruim 600.000 komt mede voort uit de lagere APK-frequentie voor jonge benzineauto’s, grotere onderhoudsintervallen en hogere technische betrouwbaarheid. Daarnaast spelen de economische omstandigheden een rol, waardoor er ├╝berhaupt minder kilometers afgelegd worden en veel particulieren bovendien doelbewust de voorgeschreven onderhoudsbeurten overslaan en reparaties niet laten uitvoeren.

Totale bestedingen
Ruim 37 procent van alle onderhoudsmomenten vond in 2013 plaats bij merkdealers, terwijl er 40 procent van de totale bestedingen aan auto-onderhoud werd gedaan. De merkonafhankelijke autobedrijven, aangesloten bij BOVAG, zijn goed voor 19 procent van alle onderhoudsmomenten en 22 procent van de bestedingen. Fastfitters nemen 8 procent van de onderhoudsmomenten voor hun rekening en bijna 6 procent van de bestedingen. De totale markt voor auto-onderhoud had volgens de onderzoekers van GfK in 2013 een omvang van bijna 3,4 miljard euro, met als belangrijkste pijlers periodiek onderhoud, APK, schadeherstel en banden vervangen c.q. wisselen. In 2012 bedroegen de totale bestedingen in de onderhoudsmarkt ruim 3,8 miljard euro.

Deze pagina delen