Accijnsverhoging brandstof levert kabinet ruim 1 miljard extra op

De accijnsverhoging op brandstof pakt nog desastreuzer uit dan BOVAG en RAI Vereniging vooraf vreesden. Vier cent extra accijns op diesel en 2,5 cent op LPG heeft niets met verbetering van het milieu van doen, maar alles met het sluitend maken van de Rijksbegroting. In combinatie met een BTW-tarief van 20 procent levert de belastingverhoging de schatkist alleen al deze kabinetsperiode 1,08 miljard euro extra op.

Diverse media melden dat het kabinet voornemens is de accijns op diesel en LPG in twee fasen te verhogen. Op 1 juli 2008 komt er 3 eurocent extra accijns op de prijs van diesel en 1,5 cent op die van LPG. Een half jaar later komt daar voor beide brandstofsoorten nog eens één cent accijns bij. Gevoegd bij de voorgenomen BTW-verhoging van 19 naar 20 procent op 1 januari 2009 levert dat de schatkist in twee-en-eenhalf jaar tijd, van juli 2008 tot eind 2010, liefst 1,08 miljard extra belastinginkomsten op.
De aangekondigde verhoging van de BPM en de hogere bijtelling voor de zakelijk rijder zijn in deze berekening nog buiten beschouwing gelaten. Neem je ze mee, dan kleurt het plaatje nog veel zwarter. BOVAG-directeur Koos Burgman: “De automobilist wordt de komende tijd veel zwaarder belast en staat tegelijkertijd steeds langer in de file. Dat is echt niet uit te leggen. In 2006 bedroegen de rijksinkomsten aan verkeersbelastingen liefst 16,6 miljard euro. De weggebruiker zag daar nog geen 5 miljard van terug in de vorm van wegenonderhoud en nieuwe infrastructuur. Dat beeld wordt de komende tijd nog veel schever.”

Door de accijns op diesel te verhogen treft het kabinet vooral de zakelijk rijder, het wegtransport en de pomphouders in de grensstreek. Burgman: “Het zakelijk verkeer gaat door deze verhoging geen kilometer minder rijden. Dat is immers van auto of vrachtwagen afhankelijk voor de inkomsten. Het milieu-effect is dus nul. Het kabinet zou er beter aan doen diesel te stimuleren. Diesels zijn immers 20 % zuiniger en stoten 12 % minder CO2 uit dan benzine-auto’s. Ze zijn daarmee onontbeerlijk om de CO2-doelstellingen van het kabinet te verwezenlijken.”
Dat het milieu geen rol speelt bij deze maatregel wordt bevestigd door de voorgenomen accijnsverhoging op LPG, in veel opzichten de milieuvriendelijkste van de drie meest getankte brandstofsoorten. Wel is de accijnsverhoging slecht voor de economie. De economische groei wordt er door belemmerd. Onder meer omdat de hogere dieselprijs uiteindelijk doorwerkt in allerlei andere prijzen.

Deze pagina delen