BOVAG start Innovatie- en Inspiratielab

BOVAG start met het stimuleren van innovatie in de mobiliteitsbranche. Daarvoor is een zogenaamd Innovatie- en Inspiratielab opgericht waarin leden en relaties van BOVAG nieuwe ideeën kunnen pitchen, testen, delen en verrijken. Dat is nodig om de branche vooruit te helpen en het grote netwerk van BOVAG-leden en haar relaties aan elkaar te koppelen.

Het Innovatie- en Inspiratielab is een van de uitkomsten van een visietraject dat BOVAG vorig jaar is gestart en waarin de vereniging samen met leden op zoek is gegaan naar de veranderingen in de maatschappij en de gevolgen voor bedrijven in de mobiliteitsretail. Een van de inzichten die daaruit is voortgekomen, is dat samenwerking en innovatie sleutels zijn tot toekomstbestendig ondernemen.

Bondsvoorzitter Bertho Eckhardt: “BOVAG wil ondernemers met ideeën faciliteren en hen stimuleren om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Kern van die activiteiten is het nieuwe Innovatie- en Inspiratielab. Dat bestaat uit fysieke bijeenkomsten waar innovatieve concepten worden gedeeld, maar ook uit een online community waar de samenwerking kan worden opgezocht. BOVAG speelt dus een faciliterende rol, maar we stellen ook ons grote netwerk van dochterbedrijven, leveranciers en overheden open voor onze leden, zodat innovatie makkelijker van de grond kan komen. We voegen met dit lab eigenlijk een nieuwe functie toe aan het traditionele concept van een branchevereniging, waarin vooral de politieke lobby en belangenbehartiging voor de werkgever centraal staan.”

Hans Bresser is bij BOVAG de voorman van het Innovatielab. “We hebben al twee ‘innovatielabs’ gehouden en de reacties zijn enthousiast. We laten sprekers van binnen en buiten de branche vertellen over hun ideeën en initiatieven, waarmee we de deelnemers willen prikkelen. Meegaan in de nieuwe maatschappij vraagt om expertise op allerlei terreinen, zoals mobiel internet, data-analyse, informatietechnologie en online koopgedrag. Willen leden cases uitwerken, dan is er kennis van partijen buiten de branche nodig. Wij geloven dat samenwerken voor de dealers essentieel is: de klant van de toekomst verwacht naadloze mobiliteit, op maat en altijd beschikbaar. Geen bedrijf kan dat aanbod alleen realiseren, dus moeten aanbieders hun diensten als het ware aan elkaar koppelen. De 10.000 BOVAG-leden hebben gezamenlijk vrijwel alles in huis om aan de mobiliteitswensen te beantwoorden. We blijven aan de bal als we gezamenlijk nieuwe concepten rond mobiliteit van de grond tillen.”

Het Innovatie- en Inspiratielab staat open voor alle leden van BOVAG. Meedoen kan onder andere via de community op bovaghuis.nl, maar ook via leden.bovag.nl.

Deze pagina delen