Derk de Haas, Timon Rutten en Peter de Rooy in BOVAG-verenigingsbestuur

Als sluitstuk van een proces van bestuurlijke vernieuwing heeft de ledenraad van BOVAG unaniem gekozen voor benoeming van drie nieuwe leden in het BOVAG-verenigingsbestuur. Het zijn de ondernemers Derk de Haas, Peter de Rooy en Timon Rutte. Zij treden aan op 1 januari 2015. Eric Tak, Marco van Beek, Theo Fledderus, Henk Rotman, Egbert van Drie en Roger Keijbeck treden af.

Het nieuwe BOVAG-verenigingsbestuur is de opvolger van het BOVAG-hoofdbestuur. Het verenigingsbestuur telt vanaf 1 januari 2015 zeven leden: voorzitter Bertho Eckhardt, penningmeester George Seitzinger, de nieuw gekozen leden De Haas, De Rooy en Rutten en de twee directeuren van BOVAG: Peter Niesink en Bart de Vries. De voorzitters van de twaalf afdelingen van BOVAG, waarvan een deel traditioneel zitting had in het hoofdbestuur, versterken vanaf 1 januari 2015 de BOVAG-ledenraad.

Derk de Haas (53) is DGA van de Indumij Groep, merkdealer van onder meer Renault, Nissan, Dacia en Kia met vestigingen in onder meer Breda en Dordrecht. Bij Indumij werken circa 200 mensen en het bedrijf behoort tot de top 25 dealerholdings in Nederland. Derk de Haas is momenteel lid van het afdelingsbestuur Autodealers en heeft diverse bestuurlijke functies vervuld buiten BOVAG. Hij formuleert zijn motivatie als volgt: “Samen een front vormen tegen andere belangengroeperingen en uiteraard de overheid om vanuit kracht de belangen over het voetlicht te brengen, is een noodzakelijkheid voor het succes van de branche. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Vanuit mijn expertise als ondernemer binnen de autobranche en mijn achtergrond als bedrijfskundig marktonderzoeker denk ik van meerwaarde te kunnen zijn in het verenigingsbestuur.”

Peter de Rooy (53) is mede-eigenaar en algemeen directeur van De Rooy Beheer in ’t Goy. Onderdelen van dit bedrijf zijn universeel autobedrijf De Rooy (reparatie en onderhoud van personenauto's, bestelauto's, truck en trailer), AVIA Tankstation de Rooy, LeaseProf Service Center de Rooy (reparatie en onderhoud voor de leasemarkt) en de Rooy Transport - Logistiek (Benelux en Europese distributie, internationaal transport, op- en overslag).
Peter de Rooy is momenteel lid van de ledenraad van BOVAG. Eerder was hij kortstondig hoofdbestuurslid en bestuurslid van de afdeling Onafhankelijke Autobedrijven. Daarnaast heeft hij onder andere bestuursfuncties vervuld bij TLN en de Kamer van Koophandel. Zijn motivatie: “In een snel veranderende wereld vind ik het van belang om een brancheorganisatie te ondersteunen met de koppeling van het beleid naar de praktijk. En om mee te denken over hoe doelstellingen die in de organisatie neergezet zijn, gerealiseerd kunnen worden.”

Timon Rutten (37), mede-eigenaar en founder van IBG / Hans Struijk Fietsen, een online en offline retailer van fietsen en aanverwante producten met veertien fysieke vestigingen en vier webwinkels. Timon Rutten is momenteel lid van het afdelingsbestuur Fietsbedrijven. “Afgelopen jaren heb ik met veel plezier en interesse de bestuursfunctie bij BOVAG Fietsbedrijven bekleed. Daarin speelt ook zeker het ontwikkelen van de nieuwe BOVAG-visie een grote rol. Deze nieuwe richting van BOVAG is een uitdagende en goede ontwikkeling om blijvend een belangrijke rol te spelen op gebied van mobiliteit. De brede invalshoek vanuit mobiliteit geeft BOVAG ook kansen voor de toekomst om waardevol voor de leden (en Nederland in geheel) te blijven en het eigen verdienmodel te versterken. Ik zal vooral via mijn eigen ondernemersdrift, kennis en kunde BOVAG hierin vooruit kunnen helpen.”

Deze pagina delen