Gift BOVAG voor project Organje Fonds: 'Kansen voor jongeren'

Ter gelegenheid van de opening van het gerenoveerde BOVAGhuis heeft brancheorganisatie BOVAG een donatie gedaan aan het project ‘Kansen voor jongeren’ van het Oranje Fonds.

BOVAG is zich als geen ander bewust van het belang om te investeren in jonge mensen, in onderwijs en in stageplekken. En dat doet BOVAG dan ook. Onder meer via het eigen opleidingsinstituut Innovam, dat nauw samenwerkt met de diverse ROC’s in het land.
Maar er kan altijd nog een tandje bij. En daarom heeft het hoofdbestuur van BOVAG besloten om ter gelegenheid van de opening van het volledig gerenoveerde BOVAGhuis op dinsdag 21 januari 2014 door Koning Willem-Alexander, een bedrag te doneren aan het Oranje Fonds. Koning Willem-Alexander is beschermheer van dit fonds. Het geld gaat naar het project ‘Kansen voor Jongeren’. Dat project maakt werk van startkwalificaties voor jongeren die – om wat voor reden dan ook – uit de boot zijn gevallen in het onderwijs.

Startkwalificatie
Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van BOVAG, overhandigde aan het einde van de dag van de feestelijke opening een cheque ter waarde van 30.000 euro aan Theo van Oosten, plaatsvervangend directeur van het Oranje Fonds.
Eckhardt: “Met die startkwalificatie krijgen deze jongeren een nieuwe kans op een succesvolle toekomst en zo gaan ze niet verloren voor de arbeidsmarkt. Dat is in de eerste plaats goed voor die jongeren. Maar het is ook goed voor de maatschappij, en het is goed voor een branche als de onze, die staat te springen om goede vakkrachten en waaraan de vergrijzing ook zeker niet voorbij zal gaan. Daarom steunen we als BOVAG het goede werk van het Oranje Fonds met volle overtuiging.”

Meer informatie over het Oranje Fonds en het project ‘Kansen voor jongeren vindt u hier: www.oranjefonds.nl/oranjefonds/KansenVoorJongeren/

foto bijschrift: v.l.n.r. Eric Tak (voorzitter BOVAG Autodealers), Bertho Eckhardt (BOVAG bondsvoorzitter), Theo van Oosten (plaatsvervangend directeur Oranje Fonds) en Koos Burgman (algemeen directeur BOVAG)

Deze pagina delen