Kabinet draait fiets van de zaak de nek om

BOVAG, RAI Vereniging en de Fietsersbond zijn verbolgen over het voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën waarin de aparte fiscale stimulering voor een fiets van de zaak definitief verleden tijd is. Eerder sloten de organisaties nog een ‘Green Deal’ met een andere staatssecretaris, Mansveld van I&M, met als voornaamste afspraak dat binnen vijf jaar vijf procent meer fietsgebruik voor woon-werkverkeer zou worden gerealiseerd. Nu de succesvolle fiets van de zaak wordt geschrapt, is het praktisch onmogelijk om die doelen te realiseren.

Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling (wkr) per 1 januari aanstaande kunnen alleen nog telefoons, laptops en gereedschappen buiten deze regeling apart belastingvrij beschikbaar worden gesteld. De aparte status voor de bedrijfsfiets vervalt. Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging: “Het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer is een uitgelezen manier om allerlei doelen op het gebied van volksgezondheid, milieu en bereikbaarheid te realiseren. Die afspraak hadden BOVAG, RAI Vereniging, de Fietsersbond en andere organisaties ook gemaakt met de staatssecretaris van I&M. Voor het behoud van de bedrijfsfietsenregeling hebben we in dat licht ook al langer gepleit in Den Haag. Dat een andere bewindsman uit hetzelfde kabinet dan met één pennenstreek het nakomen van die afspraken onmogelijk maakt, is op z’n minst inconsequent te noemen.”
Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van BOVAG vult aan: “Tot voor kort was 20 procent van de fietsverkoop gebaseerd op de fiets van de zaak-regeling en TNO bevestigt in een onderzoek dat die regeling van grote invloed is op het fietsgebruik door forenzen. De beslissing van Wiebes spoort minder mensen om naar het werk te fietsen en draait fietsenwinkels de nek om. We doen dan ook een dringend beroep op de Kamer om de aparte status voor de bedrijfsfiets te handhaven.”
Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond: “De fiets van de zaak draagt sterk bij aan het stimuleren van de fiets in het woon-werkverkeer, naast filevermindering heeft het ook andere positieve effecten. Mensen die hun oude fiets (barrel) inruilen voor een goede fiets, merken hoe lekker en snel het fietsen is en gebruiken hem ook voor andere doeleinden.”

Bij de behandeling van het Belastingplan, na Prinsjesdag, zal blijken of de Kamer het kabinet volgt. BOVAG, RAI Vereniging en Fietsersbond zullen er alles aan doen om via de Tweede Kamer te bewerkstelligen dat er alsnog een aparte status komt voor de bedrijfsfiets, zodat die buiten de wkr om belastingvrij beschikbaar kan worden gesteld door de werkgever.

Deze pagina delen