Kort geding tankstationbranche tegen Staat inzake accijnsschade op 20 januari

Twee pomphouders uit de grensstreek die ernstig lijden onder de accijnsverhoging van 1 januari 2014 spannen een kort geding aan tegen de Staat. Zij worden daarbij gesteund door de Stichting Accijnsclaim Pomphouders (BOVAG, BETA, onafhankelijke pomphouders). De tankstationbranche wil een oordeel van de rechter over de (on)rechtmatigheid van de accijnsverhoging en tevens vorderen zij een voorlopige schadevergoeding van de Staat. Daartoe zijn deze week de stukken aangeleverd bij de rechtbank Den Haag. De datum van het kort geding is dinsdag 20 januari 2015.

Sinds de accijnsverhogingen en accijnsindexatie van januari 2014 is de omzet van grenspomphouders dramatisch gekelderd. Omzetdalingen van vele tientallen procenten zijn geen uitzondering. De oorzaak is een groeiend aantal automobilisten en transporteurs dat door de hoge brandstofprijzen in Nederland over de grens gaat tanken. De extra accijns op diesel en lpg heeft de grenspomphouders hard getroffen. De twee pomphouders die eisers zijn in het kort geding, zijn dit jaar in een structurele verliessituatie terecht gekomen. Deze ondernemers eisen een schadevergoeding van de Staat, omdat zij buitenproportioneel zijn gedupeerd door de extra accijns. De afgelopen maanden erkende staatssecretaris Wiebes in het parlement de problemen van de grenspompen, en hij gaf aan best wat te willen doen. Maar tot concrete hulp komt het voorlopig niet. Het kort geding heeft tot doel om op korte termijn noodhulp te krijgen. Indien deze twee pomphouders succes hebben bij de rechter, dan zullen andere pomphouders hun voorbeeld volgen en ook naar de rechter stappen.

Onrechtvaardig
De Stichting Accijnsclaim Pomphouders is van mening dat de accijnsverhoging een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het eigendomsrecht van pomphouders. De accijnsverhoging was een puur budgettaire maatregel, maar deze levert de Staat veel minder accijnsopbrengsten op dan begroot. Daarnaast zien de pomphouders hun omzet verdampen. Volgens de stichting maakt de Staat het pomphouders in de grensstreek onmogelijk om te ondernemen, doordat de Staat ze bloot stelt aan oneerlijke concurrentie met pomphouders uit de buurlanden.

In de Stichting Accijnsclaim Pomphouders zijn brancheverenigingen BOVAG en BETA en een groep van honderd onafhankelijke grenspomphouders verenigd. Het stichtingsbestuur bestaat uit Arnold Koopmans (voorzitter, jurist namens BOVAG), Koos Burgman (BOVAG), Lisanne Henneveld (secretaris, jurist namens BETA) en Antoine Meijer (pomphouder, lid van BOVAG en BETA) en Roger Smeets (pomphouder en vertegenwoordiger onafhankelijke grenspomphouders).

Deze pagina delen