Snell.nl

Je bent op zoek naar de juiste rijschool die betrouwbaar is en goede begeleiding tijdens het rijden biedt, maar hoe vind je die? Hoe weet je zeker dat een rijschool zijn beloftes nakomt? Het advies van de mensen om je heen speelt hierin een belangrijke rol, maar ook lidmaatschap van BOVAG kan de zekerheid bieden waar je naar op zoek bent. Rijscholen die bij BOVAG zijn aangesloten zijn professionele bedrijven die staan voor kwaliteit. De lesauto’s zijn nieuw, goed onderhouden en je bent er goed verzekerd als je achter het stuur zit. Bij een BOVAG-rijschool zit je dus altijd goed.
Bovendien is het slagingspercentage van Snell.nl al jarenlang boven het gemiddelde van de examenkring.
Ga naar de website van de rijschool www.snell.nl voor meer informatie.

Is dit uw bedrijf en wilt u deze gegevens aanpassen zodat u beter vindbaar bent? Log dan in met deze link.

Contactgegevens

Waldeck Pyrmontlaan 6
6881 NT Velp Gld

026-3615615

ronvanmaaren@vanmaaren.nl
www.snell.nl

Check het lidmaatschap

Snell.nl is ook te vinden via:

Producten & diensten

RIJLES

Talen

Duits Engels

Voertuigen