Gepubliceerd op 10-9-2018

Bijtellingspercentage leasefiets naar 7 procent

RTL Nieuws meldt vandaag dat de bijtellingsregels voor het privé gebruik van een zakelijke fiets worden vereenvoudigd en dat een bijtelling van 7 procent gehanteerd gaat worden. BOVAG is erg blij met dat bericht. Omdat het fietsgebruik in Nederland zo een flinke stimulans krijgt. En omdat BOVAG al heel lag ijvert voor een heldere, eenvoudige bijtellingsregeling voor de fiets-van-de-zaak, als opvolger van de onvolprezen Bedrijfsfietsregeling, die enkele jaren geleden afgeschaft is.

Volgens RTL Nieuws heeft het Kabinet de forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, vastgesteld op 7 procent. Het percentage maakt onderdeel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling, die is opgenomen in het Belastingplan 2019. BOVAG, RAI Vereniging, ANWB, de Fietsersbond, Natuur & Milieu en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben afgelopen tijd gezamenlijk lobby gevoerd voor meer fietsvriendelijk fiscaal beleid, vooral voor woon-werkverkeer.

Positieve effecten stimulering fiets

Met de vereenvoudiging komt een einde aan de huidige bijtellingsregeling, die zo ingewikkeld is, dat maar weinig werkgevers nu een zakelijke fietsregeling aanbieden. Door de fiets fiscaal aantrekkelijker te maken wordt de verkoop van (elektrische) fietsen gestimuleerd neemt het gebruik van de fiets, zowel voor woon-werk als privé, toe. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat- en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de gezondheid.

Vervolgstappen

De nieuwe fiscale fietsregeling maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, en wordt in het najaar met de Tweede Kamer besproken. Na akkoord van de Tweede Kamer wordt de wet in 2019 ingevoerd en treedt hij op januari 2020 in werking.
 
Bijtelling-fiets.png
Tabel met kosten bijtelling vanaf 1-1-2020, als de regeling zoals voorgesteld, ingevoerd wordt.

Deze pagina delen