BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging brengen toekomst truckwerkplaats in kaart

Na de studie naar de werkplaats van toekomst van autobedrijven van december vorig jaar, hebben BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging nu ook de bedrijfswagenwerkplaats van 2040 in kaart gebracht. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de bedrijfswagenwerkplaats? Er zijn vijf invloedrijke trends in beeld gebracht, die forse impact zullen hebben op het bedrijfswagenbedrijf.

1. Veranderende wetgeving

Wetgeving speelt een stimulerende of remmende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Denk aan vrijheid van gebruik en eigendom van data, het stimuleren van alternatieve aandrijflijnen, infrastructurele aanpassingen, wijzigingen in de apk, maar ook de invoering van milieuzones.

2. Technologie elektrische voertuigen

In het Nederlandse wagenpark zien we steeds meer voertuigen aangedreven door een elektromotor die gebruik maakt van elektriciteit afkomstig van accu’s of brandstofcellen met waterstof.

3. Onderhoud ‘over the air’ (OTA)

Deze technologie werkt op basis van sensoren en actuatoren, waarbij de sensor signaleert en de actuator dit signaal omzet in de benodigde actie. Dit maakt diagnose stellen en oplossen op afstand (Over The Air) mogelijk. Voertuigen hoeven niet meer fysiek aan de werkplaats verbonden te zijn om aanpassingen te doen in de software. De aanpassingen kunnen veelal zelfs tijdens het rijden uitgevoerd worden.

4. Autonoom rijden (ADAS)

Afhankelijk van de snelheid van de ontwikkelingen, zullen bedrijfswagens in de toekomst deels of volkomen zelfstandig kunnen rijden, op afgebakende trajecten of zelfs in de steden. Hiervoor worden voertuigen steeds meer uitgerust met nieuwe technieken op het gebied van sensoren en software.


5. Capacity as a service (CAAS)

Transport waar en wanneer een klant dat nodig heeft. Via een app kan een klant gedeelde laadcapaciteit van aanbieders plannen, boeken en betalen. In de toekomst ontstaan steeds meer mobiliteitsplatforms die inspelen op de trend van bezit naar gebruik.

Scenario’s

De mate waarin klanten ontvankelijk zijn voor trends en het aantal nieuwe toetreders bepalen het tempo en de exacte impact van deze veranderingen. Door deze onzekerheden met elkaar en met de vijf zekere trends te combineren, ontstaan vier toekomstscenario’s of werelden: De onstuimige wereld, de digitale wereld, de meestribbelende wereld en de veeleisende wereld. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor bedrijfswagenbedrijven.

Het volledige rapport Werkplaats van de Toekomst Bedrijfswagen is te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl. Ook is er op deze website een samenvatting beschikbaar.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “Wegtransport speelt nu en in de toekomst een onmisbare rol in het vervoer van goederen. De fabrikanten zetten daarbij vol in op de ontwikkeling van nog schonere, zuinigere, veiligere en stillere vrachtwagens. De overgang van fossiel naar batterij en waterstof elektrisch staat daarbij voorop. Dit stelt echter veel nieuwe eisen aan werkplaatsen en het personeel. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten zodat ook de werkplaats bestendig is voor de truck van morgen.”

Leo Fransen, algemeen directeur Innovam: “De (technologische) veranderingen in de truckbranche gaan razendsnel, zo mogelijk nog sneller dan bij personenauto’s, en hebben grote impact op de dagelijkse praktijk: personeel, type onderhoud. Dit onderzoek toont dat duidelijk aan. Wij willen -zoals altijd- de ondernemers helpen zich voor te bereiden op die toekomst.”

Betsie Brink, directeur OOMT: “Dit onderzoek toont aan dat het werk in bedrijfsautobedrijven de komende jaren sterk gaat veranderen. Meer dan ooit is het van belang dat medewerkers en werkgevers nadenken over hun eigen toekomst en zich afvragen wat zij kunnen en willen doen. En vooral: dat zij daarover met elkaar in gesprek gaan. Daar helpen wij hen graag bij.”

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “De scenario-studie Werkplaats
van de Toekomst helpt truckondernemers bij het vormgeven van hun toekomst. Met heldere toekomstscenario’s en praktische tips, zodat ze vandaag kunnen gaan bedenken wat ze morgen moeten gaan doen.”

Deze pagina delen