Gepubliceerd op 21-9-2021

Verhogen bijtelling EV rijdt klimaatambitie in de wielen

Het demissionaire kabinet is voornemens om de bijtelling voor elektrische auto's (EV) op 1 januari te verhogen van 12 naar 16 procent en de grens bovendien versneld te verlagen van 40.000 euro dit jaar naar 35.000 euro in 2022, zo blijkt vandaag uit de Prinsjesdagstukken. BOVAG vindt dat dat de klimaatambities van Nederland in de wielen rijdt. We hebben naast het nationale Klimaatakkoord inmiddels ook de Europese doelstelling 55% CO2-reductie te realiseren in 2030 (Fit for 55). De EV speelt daarin een cruciale rol. Dan moet je de opmars daarvan niet frustreren door de bijtelling nu al te verhogen. Evenmin door beschikbare aankoopsubsidies voor particulieren met de handrem erop uit te delen. Dat daar nu wat geld bijkomt, doet daar niks aan af.

De autosector wil en moet een bijdrage leveren aan het nationale Klimaatakkoord en Fit for 55, het Europese klimaatplan, en heeft hiervoor kosteneffectieve en concrete maatregelen opgesteld in het autobelastingplan 2022 -2030 'Haalbaar en betaalbaar naar autoverkeer zonder uitstoot'. Daarin staat onder (veel) meer dat de bijtelling voor EV volgend jaar op 12% gehouden moet worden (tot maximaal 40.000 euro van de aanschafprijs, de zogenaamde cap), zodat de instroom van nulemissie auto's op de Nederlandse wegen versneld wordt. Elke nulemissie auto levert namelijk direct CO2-winst op, jaar na jaar. Liever al vanaf 2022 minder CO2-uitstoot dan pas jaren later. Hiermee creëren we bovendien sneller een tweedehandsmarkt zodat EV ook voor particulieren met een wat smallere beurs binnen bereik komt.

Het verhogen van de bijtelling van 8% naar 12% begin dit jaar heeft een daling van de nieuwverkopen EV tot gevolg gehad, van 20,5% in 2020 tot 18% van het totaal aantal nieuwverkopen in 2021. Verhoging van de bijtelling in 2022 zal de duurzaamheidsdoelstelling verder uit zicht doen raken.
  
Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "De oproep van BOVAG aan de politiek is om de verhoging van de bijtelling (en de versnelde verlaging van de cap) voor het privégebruik van de nulemissie auto terug te draaien zodat duurzame automobiliteit het noodzakelijke zetje krijgt en de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa in het vizier blijven. Aangezien het kabinet als gevolg van het Urgenda-vonnis extra miljarden uittrekt voor CO2-reductie, mag dekking van deze ingreep geen probleem zijn."

"Graag herhalen we daarbij het eerdere pleidooi om de zogenoemde 'jaarschotten' uit de subsidieregelingen voor particuliere aanschaf van EV's te halen en het totale budget voor nieuwe en gebruikte auto’s per direct ter beschikking te stellen. Hiermee wordt sneller meer CO2-winst behaald en onzekerheid en terughoudendheid bij kopers weggenomen. Dat er nu wat geld bijkomt voor die subsidie, doet niks af aan dit pleidooi."

Met betrekking tot autobelasting en EV-subsidie is overigens nog veel meer nodig om de klimaatdoelen te halen. Dat staat beschreven in een alternatief autobelastingplan dat dit voorjaar aangeboden is aan beleidsmakers en politici. De afzenders van dit plan vertegenwoordigt autorijders, autoverkopers, leasemaatschappijen en milieubeschermers. Zie: toekomstautobelastingen.nl.

Deze pagina delen