Aardgas

Aardgas (in het Engels: CNG of compressed natural gas) is een alternatieve autobrandstof.

Aardgas komt uit de grond en is een gasvormige brandstof. Dat is meestal een combinatie van methaan, butaan en propaan. Aardgas kan zo worden gecomprimeerd dat het vloeibaar wordt. In dat geval wordt 600 liter gas gelijk aan 1 liter vloeistof. Vloeibaar aardgas moet in een brandstoftank worden opgeslagen bij een temperatuur van circa -160 °C om het niet te laten verdampen. Net als LPG werd aardgas vroeger als 'waardeloos' beschouwd.

In tegenstelling tot LPG verkeert aardgas als schone brandstof echter nog steeds in een experimenteel stadium.