Antiklopregelsysteem

Een antiklopregelsysteem zorgt ervoor, dat eventuele neigingen tot kloppen bij een draaiende motor onmiddellijk worden verhinderd.

In principe mag een gezonde motor nooit gaan kloppen, zolang de benzine van goede kwaliteit is. In de motor gemonteerde klopsensoren geven eventuele neigingen tot kloppen direct door aan het motormanagement. Het motormanagement zorgt er dan voor, dat de motor minder wordt belast waar¬door het kloppen ophoudt. Zo wordt zware motorschade voorkomen, ook al is de oorsprong van een eventueel defect daarmee nog niet weggenomen.

Een antiklopsensor kan defect raken en moet dan worden vervangen. Zonder antiklopsensor werkt het antiklopregelsysteem niet meer. In dat geval bent u voor het eventueel vaststellen van dit verschijnsel geheel afhankelijk van uw eigen gehoor.