Bandenspanningsmeter

Een bandenspanningsmeter is een drukmeter, die uitsluitend overdruk meet. Hij past precies op de bovenkant van het bandenventiel.

Een aanwijzing van '0 bar' wil zeggen dat binnen in een band een even grote druk heerst als daarbuiten. Bij een aanwijzing van '2 bar' is er binnen in die autoband sprake van een overdruk van 2 bar bovenop de buitenluchtdruk (van circa 1 bar). Het meest gangbare bandenspanningsmeter is het klokmodel. Er zijn echter ook goedkope en tamelijk onnauwkeurige staafmeters. Daarbij geeft een naar buiten schuivend staafje de bandenspanning aan. De officiƫle eenheid van druk en spanning is megapascal (MPa). Nog steeds wordt bij veel bandenspanningsmeters in plaats van bar de eenheid pound-force/square inch (psi) gebruikt. Gemakkelijk om te onthouden: 1 psi = circa 1/15 bar. Bijvoorbeeld: 20 psi = 20/15 bar = circa 1,3 bar.

Een band heeft onmiddellijk na een lange rit een spanning, die 10 tot 20 % hoger ligt dan in 'koude' toestand. Het tijdstip waarop de controle uitgevoerd wordt, is dus van belang.