Cetaangetal

Het cetaangetal is de norm voor ontstekingsgewilligheid van dieselbrandstof. In tegenstelling tot benzine hoort dieselbrandstof. spontaan te ontbranden. Ontstekingsgewilligheid is precies het tegenovergestelde van ontstekingsvertraging. Het cetaangetal is dus de 'tegenpool' van het octaangetal. Het cetaangetal van in Nederland verkrijgbare dieselbrandstof bedraagt 40 tot 60..
Als je per ongeluk benzine tankt bij een auto met een dieselmotor, dan krijg je de motor door de te geringe ontstekingsgewilligheid niet meer aan de praat. Er zit dan niets anders op dan de brandstoftank helemaal af te laten tappen en alsnog met dieselbrandstof te vullen. Als je benzine in een auto met een dieselmotor tankt, dan kun je het hele brandstofsysteem onherstelbaar beschadigen.