CH

CH is de afkorting van: carbon hydrogens (Engelstalig).

Dit betekent: koolwaterstofverbindingen. Dit zijn chemische verbindingen van koolstof en waterstof. Aardolie is ontstaan uit plantaardige en dierlijke resten. Net als alle levende materiaal is dus ook aardolie daaruit opgebouwd. Dat geldt ook voor de daaruit voortkomende brandstoffen en de daar weer uit geproduceerde uitlaatgassen. Bij een 'ideale' verbranding wordt alle brandstof uit het brandstofluchtmengsel verbrand en blijft er dus niets brandbaars in de uitlaatgassen over. In werkelijkheid blijft er altijd een zekere hoeveelheid onverbrande koolwaterstofverbindingen achter. Deze vormen een bedreiging voor het milieu.