CO

De C is de Latijnse afkorting van carboneum, de O van oxygenium.
Carboneum betekent koolstof, oxygenium zuurstof.

CO betekent: koolmonoxide (ook wel kolendamp genoemd). Dit is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Het is ook zeer giftig en leidt gemakkelijk tot koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is het resultaat van een reactie tussen koolstof (afkomstig uit de brandstof) en zuurstof (afkomstig uit de inlaatlucht). Koolmonoxide is een typisch kenmerk van onvolledige verbranding. Met name bij stationair draaien wordt het brandstofluchtmengsel zeer onvolledig verbrand en is het CO-gehalte in de uitlaatgassen dus erg hoog.