Defectsignalering

Defectsignalering dient ter bewaking van een aantal zaken, die van belang zijn voor de bedrijfsveiligheid binnen een auto (zoals diverse vloeistofniveaus en gloeilampfuncties). Deze wordt in de gaten gehouden door meters en controlelichten op het dashboard. Deze waarschuwen voor een eventueel defect. Bij auto's met OBD worden de uitlaatgasgerelateerde componenten en systemen overigens bewaakt door een apart controlelicht.