Digitaal

Een digitaal meetinstrument is een meter, die het meetresultaat in cijfers aangeeft. Een digitale meter heeft dus verspringende cijfers en geen wijzernaald.