Dilutie

Dilutie betekent: verdunning van de smeerolie met brandstof.
Dilutie kan ontstaan tijdens een combinatie van
- veel koude starts kort na elkaar en
- teveel benzine in de verbrandingsruimte.
Dat laatste kan komen door een te rijk afgestelde choke of door de motor te laten 'verzuipen'.
Zo nu en dan doet een motor altijd goed, want eenmaal op bedrijfstemperatuur verdampen water en benzine vanzelf.
Dilutie resulteert in een slechte kwaliteit smeerolie en dus in een slechte kwaliteit motorsmering. Op den duur kan dit ernstige motorschade opleveren.