EGR

EGR betekent: exhaust-gas recirculation (Engelstalig) of uitlaatgasrecirculatie.

Dit wil zeggen, dat bij een niet geheel belaste motor behalve vers brandstofluchtmengsel ook een klein deel van de zojuist verbrande uitlaatgassen in de verbrandingsruimtes wordt gevoerd. Daartoe dient een retourleiding naar het inlaatspruitstuk met daarin een uitlaatrecirculatieklep (EGR-klep). Door de aanwezigheid van 'dode' materie in het brandstofluchtmengsel verloopt de verbranding dan rustiger. Daardoor wordt de verbrandingstemperatuur verlaagd en ontstaan er minder stikstofoxiden.

Een defect uitlaatgasrecirculatiesysteem levert een hoger brandstofverbruik maar voor een minder gunstige uitlaatgasemissie op.