Gewicht

1 kilogram x 9,81 meter/seconde² = circa 10 newton. Die 9,81 m/s² staat voor de versnelling van de zwaartekracht. Een massa van 1 kilogram is dus ongeveer gelijk aan een gewicht van 10 newton. Hoewel massa en gewicht dus zeker niet hetzelfde zijn, worden beide begrippen vaak door elkaar heen gebruikt. Correct is dus: 'de massa van deze auto is 1000 kilogram'. Oók correct is (al zal niemand dat zo zeggen): 'het gewicht van deze auto is 10.000 newton'.