Hoofdas

De hoofdas van een versnellingsbak is de uitgaande as.

Langs de hoofdas wordt de door de motor aangevoerde energie via het differentieel doorgegeven aan de aangedreven wielen.

Versnellingsbakken en differentieels moeten in principe een autoleven mee kunnen gaan. Daarom leveren ze in de regel weinig problemen op.