Immobiliser

Immobiliser (Engelstalig) betekent letterlijk: iets dat onbeweeglijk maakt.
In de autotechniek is een immobiliser een startblokkeerinrichting. Dit elektronisch antidiefstalsysteem onderbreekt de startinrichting door bijvoorbeeld de ontsteking of het brandstoftoevoersysteem van de desbetreffende auto lam te leggen. Pas na uitschakeling van dit veiligheidssysteem is het mogelijk om de auto met gebruikmaking van de contactsleutel te starten. Veel verzekeringsmaatschappijen eisen, dat auto's van dit soort veiligheidsvoorzieningen moeten zijn voorzien voordat de auto in verzekering wordt genomen.