In board

In board betekent: binnenboord in de zin van 'opgeborgen binnenin de auto'.

On-board betekent: op of aan (dus aan de buitenkant van) de auto gemonteerd. On-board is dus niet hetzelfde als in-board.