Keuring (soorten)

Uitleg
De RDW verricht in haar functie als publieke dienstverlener verschillende soorten keuring aan motorfietsen, scooters en bromfietsen:
1] typegoedkeuring om te controleren of het voertuig aan de toelatingseisen voldoet,
2] keuring binnen het kader van een aanvraag van een Nederlands kenteken,
3] controle of een aangeboden voertuig niet van diefstal afkomstig is,
4] keuring na het aanbrengen van wijzigingen aan een voertuig, en
5] keuring in het kader van de WOK-status