Koppelingskabel

Een koppelingskabel is een trekkabel tussen het koppelingspedaal en de hevel aan de versnellingsbak die de koppeling vrij laat komen.

Bij veel auto’s wordt de koppeling bediend door middel van een kabel. Als de bestuurder op het pedaal trapt, komt de koppeling vrij.

Een koppelingskabel kan defect raken. Mogelijke oorzaken:

  • Er zijn draden van de streng afgebroken.
  • Er zijn 'zware' punten in de bediening.
  • De kabel is geknikt.
  • De kabel is gebroken.

In de eerste drie gevallen kan er nog sprake zijn van een min of meer functionerende koppeling. In het laatstgenoemde geval werkt de koppeling helemaal niet meer.
Een defecte koppelingskabel moet natuurlijk worden vervangen.