Langsdraagarm

Een langsdraagarm (getrokken wieldraagarm) is ten opzichte van de rijrichting in lengterichting onder de auto aangebracht.

De wieldraagarm trekt dus het daaraan bevestigde wiel als het ware mee.

Wieldraagarmen zijn veelal opgehangen in rubbers. Die rubbers verslijten en dan kan de wielstand veranderen.