Luchtweerstandscoëfficiënt

De luchtweerstandscoëfficiënt is een norm om aan te geven hoe goed of hoe slecht de aërodynamica van een auto is.
Maatgevend is het product van de luchtweerstandscoëfficiënt en het frontoppervlak van die auto. De luchtweerstandscoëfficiënt van een personenauto bedraagt 0,30-0,50. Deze is mede-afhankelijk van uitsteeksels aan de bovenkant (regengoten en dakimperiaals), de zijkant (buitenspiegels) en de onderkant van de auto.