Massa

Definitie
De massa is de hoeveelheid stof die een lichaam bevat. Wat vroeger 'gewicht' was, heet tegenwoordig 'massa'.
 
Uitleg
De begrippen 'gewicht' en 'massa' worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel het twee verschillende eenheden zijn.  1 kilogram x 9,81 meter/seconde² = circa 10 newton. Of: 1 kg x 9,81 m/s² = circa 10 N. Die 9,81 m/s² staat voor de versnelling van de zwaartekracht. Een massa van 1 kilogram komt dus overeen met een gewicht van 10 newton.